Thông báo Về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2018

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các đơn vị đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2018 như sau:
1. Các loại đề tài:

1.1. Đề tài khởi nghiệp

1.2. Đề tài thường niên

1.3. Đề tài trọng điểm

1.4. Đề tài đặt hàng (Nhiệm vụ KHCN)

Nghiên cứu Khoa học

Thông báo Về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2018

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2017-2018 của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các đơn vị đăng ký thực hiện đề tài KH&CN cấp Trường ĐHSP năm 2018 như sau:
1. Các loại đề tài:

1.1. Đề tài khởi nghiệp

1.2. Đề tài thường niên

1.3. Đề tài trọng điểm

1.4. Đề tài đặt hàng (Nhiệm vụ KHCN)

Sau Đại học

Tóm tắt thông tin kết quả nghiên cứu luận văn thạc sĩ khóa 31, ngành: Hệ thống thông tin

TÓM TT KT QU Đ TÀI LUN VĂN THC S KHÓA 31

NGÀNH: Hệ thống thông tin. 

Hợp tác Quốc tế

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên diễn ra trong học kỳ hè năm 2018

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên diễn ra trong học kỳ hè năm 2018

Trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng, Đaì Loan, Phòng Khoa học và HTQT, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN xin thông báo đến các thầy cô thông tin về chương trình trao đổi sinh viên diễn ra trong học kỳ hè năm 2018 (tháng 2-tháng 7/2018).

Tạp chí Khoa học

Thể lệ Gửi bài

1. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đăng các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào khác.