Tóm tắt kết quả đề tài luận văn Thạc sỹ khóa 24. Chuyên ngành: PP Toán sơ cấp.

 TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ

NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP (MÃ SỐ: 60.46.40)

TT

HỌ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

DOWNLOAD

1 Nguyễn Hồng Minh Quan hệ song song và quan hệ vuông góc trong giải toán hình học không gian
2 Bùi Thị Anh Đào Ứng dụng hình học xạ ảnh vào giải toán hình học sơ cấp
3 Lê Thị Hạnh Vân Môđun và vành giả QGP -nội xạ
4 Nguyễn Thị Yến Không gian metric tuyến tính và các tính chất
5 Lưu Danh Cường Ứng dụng phần mềm Maple vào dạy và học công thức truy hồi
6 Lê Thị Thanh Lam Bất đẳng thức và bài toán cực trị trong lớp đa thức lượng giác.
7 Phạm Đức Khanh Tổ hợp trong xác suất và ứng dụng
8 Lê Đức Lộc Độ đo phức
9 Nguyễn Thị Nở. Các định lý cổ điển và ứng dụng trong hình học sơ cấp.
10 Nguyễn Thị Duy. Một số ứng dụng của các đồng nhất thức hình học trong tam giác.
11 Vũ Hứa Hạnh Nguyên Biểu diễn nhóm hữu hạn và ứng dụng vào quan hệ đồng chất trên các p – nhóm.
12 Trần Thị Ngân Phương pháp xấp xỉ  euler trong phương trình vi phân thường
13 Trần Bá Định Không gian metric tuyến tính không lồi địa phương
14 Nguyễn Ngọc Tiến Ánh xạ đa trị: tính đo được, tính liên tục
15 Nguyễn Thị Cẩm Hường Hệ phương trình và bất phương trình chứa hàm mũ và các bài toán liên quan
16 Nguyễn Tấn Duy Phân phối Gamma và ứng dụng
17 Lê Diêm Hùng Các ánh xạ của nhóm đối đồng điều
18 Phạm Văn Hạnh Hàm số thực và các ứng dụng vào giải toán sơ cấp
19 Nguyễn Văn Hải không gian D
20 Mai Thị Trang Một vài ứng dụng của phương pháp sai phân vào giải toán trong chương trình trung học phổ thông
21 Đinh Thị Ngọc Hạnh Hàm đa thức và các ứng dụng trong chương trình toán phổ thông
22 Trương Thị Kim Ngọc Bất đẳng thức trong lớp các hàm phân thức
23 Nguyễn Kim Quyết Phương pháp nhánh cận giải bài toán tối ưu tổ hợp
24 Lê Thị Thanh Tâm Nhóm Galois và Trường con bất động
25 Nguyễn Thị Kim Thoa Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên
26 Xa Thị Thu Hà Bất đẳng thức trong đa thức đối xứng và áp dụng
27 Hà Thị Thu Sương Tính chất chính quy và nửa chính quy trên các đồng cấu.
28 Đinh Thị Thủy Ứng dụng của lý thuyết nửa nhóm
29 Võ Thị Kim Oanh Một số phương pháp giải các hệ phương trình lượng giác hai ẩn
30 Đỗ Xuân Định lý Louiville về nguyên hàm của các hàm sơ cấp mà không là hàm sơ cấp.
31 Nguyễn Thị Yến. không gian metric tuyẾn tính và các tính chất
32 Huỳnh Thị Phấn môđun goldie h-nguyên tố
33 Phạm Thị Quý phương pháp Runge – Kutta và ứng dụng giải gần đúng phương trình vi phân thường
34 Lê Thị Nguyệt Nga Hệ phương trình tuyến tính và Hình học tuyến tính
35 Nguyễn Thị Cẩm Hường Hệ phương trình và bất phương trình chứa hàm mũ và các bài toán liên quan
36 Ngô Mai Trang Một vài ứng dụng của phương pháp sai phân vào giải toán trong chương trình trung học phổ thông.

Các tin khác