Tóm tắt kết quả đề tài luận văn Thạc sỹ khóa 25. Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHÓA 25

NGÀNH: PP TOÁN SƠ CẤP.   MÃ SỐ: 60.46.0113

TT

HỌ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

DOWNLOAD

1 Hồ Thế Vũ Các định lya giá trị trung bình vi phân và tích phân
2 Hồ Xuân Bình Phương pháp dạy học đạo hàm và hàm số dựa trên mô hình toán học
3 Huỳnh Thị Kim Phượng Xác suất cơ sở qua các ví dụ
4 Lê Thị Sơn Phương pháp vecto trong giải toán hình học phổ thông
5 Lê Thiện Trung Hệ thức lượng giác và ứng dụng vào giải toán sơ cấp
6 Nguyễn Hạ Thi Giang Phép biến đổi co dãn và ứng dụng trong giải toán hình học sơ cấp
7 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Bất đẳng thức trong số phức và một số ứng dụng trong hình học
8 Nguyễn Thế Việt Môđun Baer và môđun tựa Baer
9 Nguyễn Thị Hoài Thanh Một số phương pháp giải bài toán bất đẳng thức biến phân
10 Nguyễn Thị Thanh Thảo Định lý điểm bất động trong không gian S-Metric
11 Nguyễn Thị Thùy Hệ phương trình đối xứng và phản đối xứng trong đại số
12 Nguyễn Hạ Tiến Cường Hệ phương trình và ứng dụng trong chương trình THPT
13 Nguyễn Trường Vinh Phép biến nghịch đảo và ứng dụng trong hình học sơ cấp
14 Nguyễn Văn Hoàng Không gian S-Đóng đếm ngược và không gian COMPẮC yếu
15 Phạm Thị Thanh Nga. Định lý điểm bất động trong không gian G – Metric.
16 Phan Thị Hạnh. Một số lớp bất đẳng thức hàm và áp dụng.
17 Phan Thục Chi. Biểu diễn nghiệm của phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp một.
18 Phan Trí Lý Định thức Wronski và ứng dụng
19 Nguyễn Phương Thảo Môđun và vành C2
20 Tống Thiên Long Phương pháp xây dựng đồ thị hàm số trong chương trình trung học phổ thông.
21 Trần Thị Hường. Môđun và vành đế – nội xạ.
22 Võ Thị Nguyệt Phương trình hàm một biến và tính ổn định
23 Vũ Thanh Tùng Một số vấn đề cơ cở trong phép tính biến phân
24 Trần Thị Nhật Nguyên Ứng dụng lý thuyết tổ hợp trong chương trình toán Trung học phổ thông
25 Phan Thị Thanh Phượng Các phép biến hình trong giải toán hình học phổ thông
26 Huỳnh Thị Kim Thoa Quan hệ đồng chất trên tạp các P – Nhóm hữu hạn

Các tin khác