Tóm tắt kết quả đề tài luận văn Thạc sỹ khóa 25. Ngành: Hóa hữu cơ

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHÓA 25

NGÀNH: HÓA HỮU CƠ        MÃ SỐ: 60.44.27

TT

HỌ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

DOWNLOAD

1 Lê Anh Tuấn Nghiên cứu chiết tách curcumin từ củ nghệ vàng Champasak – Lào bằng dung dịch NaOH  Tuan
2 Phạm Tường Vi Nghiên cứu điều chế Chitosan – Glutaraldehyde với chất tạo khung Cu2+ và ứng dụng hấp phụ ion kim loại Cd trong dung dịch nước.  Vi
3 Đinh Văn Hòa Nghiên cứu lên men tạo axit axetic từ củ khoai lang tím  Hoa
4 Huỳnh Ngọc Bích Nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc của axit hydroxycitric và các muối hydroxycitrat  Bich
5 Nguyễn Thị Ngọc Thu Nghiên cứu tổng hợp phụ gia chất dẻo từ etylenđiamin với Coban  Thu
6 Nguyễn Thị Dung Nghiên cứu  tổng hợp nano đồng từ dung dịch Cu2+ bằng dịch chiết nước lá Bàng và ứng dụng làm chất kháng khuẩn  Dung
7 Nguyễn Thị Phương Chi Nghiên cứu chiết tách,  xác định thành phần hóa học của một số hợp chất trong lá và thân cây ráy  CHI
8 Võ Thị Tiếp Nghiên cứu tổng hợp nano bạc từ dung dịch AgNO3 bằng dịch chiết nước lá chè xanh và khả năng kháng khuẩn của nó trên vật liệu cacbon hoạt tính  Tiep

Các tin khác