Thông báo vv tham gia nhóm nghiên cứu và giảng dạy E – health

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Đại học Nice Sophia Antipolis trong dự án “Erasmus Nundus Mobility with Asia” (EMMA), ĐHĐN sẽ thành lập nhóm nghiên cứu giảng dạy trong lĩnh vực Y tế điện tử (E-health). Để hỗ trợ cho sự phát triển ban đầu của nhóm nghiên cứu quốc tế này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp 10 học bổng đào tạo Tiến sỹ cho các cán bộ thuộc nhóm nghiên cứu giảng dạy E-health…..

Nhóm nghiên cứu E-health sẽ hoạt động trong các lĩnh vực sau:

– Chế tạo bộ cảm biến ứng dụng trong y tế và theo dõi bệnh nhân

– Nghiên cứu xây dựng mô hình nhà thông minh dành cho người bệnh và người già

– Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo và hỗ trợ y tế

– Đào tạo sau đại học

– Chuyển giao công nghệ nghiên cứu đến các cơ sở y tế.

Thông tin chi tiết thông báo có thể xem tại đây

 

Các tin khác