Tóm tắt kết quả đề tài luận văn Thạc sỹ khóa 26. Ngành: Sinh thái học

TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ KHÓA 26

NGÀNH: SINH THÁI HỌC.   MÃ SỐ: 60.42.60

TT HỌ TÊN TÊN ĐỀ TÀI DOWNLOAD
1  A Rất Đức  Nghiên cứu hiện trạng và trồng thử nghiệm cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) tại một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam TT 
2  Dương Thị Thu Đông  Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi bào ngư tại Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam TT 
3  Nguyễn Thị Trúc  Đánh giá tình hình ô nhiễm nitrat và kim loại nặng trong đất và rau tại Xã Điện Nam Bắc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam và đề xuất giải pháp kiểm soát TT
4  Lê Thị Thùy Trâm  Nghiên cứu hiện trạng phân bố và kỹ thuật nhân giống cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) tại Đà Nẵng  TT
5  Lê Quang Việt  Khả năng hấp thụ CO2 của một số trạng thái rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng TT 
6  Hứa Thị Thùy Phương  Nghiên cứu thực trạng và đề xuất danh mục cây xanh đường phố tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  TT
7  Trương Quốc Đại  Nghiên cứu đa dạng loài và đặc điểm phân bố các loài Chim ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn trà, Thành phố Đà Nẵng  TT
8  Nguyễn Xuân Hương  Nghiên cứu sự đa dạng của vi sinh vật đất trong vùng rễ vetiver ở một số địa phương của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng  TT
9  Phùng Thị Minh Hạnh Đánh giá tác động của thời tiết cực đoan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai nhằm đề xuất một số giải pháp thích ứng    TT 
10  Lưu Thị Mỹ Huyền  Nghiên cứu đa dạng thành phần loài một số nhóm động vật khai thác ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam  TT
11  Từ Thị Thu Hiếu  Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Thành phố Hội An và đề xuất một số giải pháp thích ứng  TT
12  Nguyễn Thị Thanh Thu  Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của cá ở sông Đầm, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam TT 
13  Nguyễn Thị Phượng  Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng nguồn lợi rong Mơ (Sargassum) tại khu vực biển Bàn Than, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam TT 
14  Bùi Thị Kiều Diễm  Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của các loài cá ở sông Bàn Thạch, tỉnh Quảng Nam TT
15  Dương Thị Mỹ Diệp  Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố cá ở sông Bàn Thạch, tỉnh Phú Yên  TT

 

Các tin khác