Thông báo về chương trình học bổng Sau đại học của Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (Japan Advance Institute of Science and Technology – JAIST)

Trong khuôn khổ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa 2 bên, JAIST sẽ có buổi giới thiệu về các chương trình học bổng Sau đại học (chuyên ngành Công nghệ Thông tin và một số chuyên ngành khác) dành cho cán bộ giảng viên và sinh viên của Đại học Đà Nẵng. Thông tin chi tiết về buổi giới thiệu như sau:

Thời gian: 9:30, thứ Bảy – Ngày 28/3/2015.

Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn.

Thành phần: Cán bộ giảng viên và sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật có quan tâm đến học bổng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban Hợp tác Quốc tế (SĐT: 3891517 – Phương Thảo).

Các tin khác