Thông báo chương trình học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý

Thông báo chương trình học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế kính gửi thầy cô và các bạn sinh viên chương trình học bổng của trường Đại học Brescia, Cộng hòa Ý.

Mọi chi tiết xem tại website: http://asea-uninet.org/index.php?seite=58.notice-board và http://asea-uninet.org/asea/displaymsg.php?id=102

Các tin khác