Thông báo Chương trình học bổng ngắn hạn cho SV của trường ĐH Nagaoka, Nhật Bản dành cho SV của ĐHĐN

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin gửi đến các bạn sinh viên Chương trình học bổng ngắn hạn cho SV của trường ĐH Nagaoka, Nhật Bản dành cho SV của ĐHĐN. Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm (2016 Application Procedure_NASSYENUT-NASSYE-Poster-2016)

Các tin khác