Thông báo tham dự Hội thảo giới thiệu học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS

Thông báo tham dự Hội thảo giới thiệu học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS

Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS là chương trình học bổng toàn phần thường niên do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam nhằm giúp công chức, viên chức nhà nước trẻ tuổi của Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học sẽ tham gia tích cực vào công việc xây dựng, thực thi chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Ngày 23/8/2016 Sở Ngoại vụ TP Đà nẵng sẽ phối hợp với Trung tâm Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICE) ttoor chức buổi giới thiệu “Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2017 – 2018” tại TP Đà Nẵng.

1. Mục đích: Giới thiệu chương trình tuyển sinh khóa 2017 – 2018 của chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS đến cán bộ, viện chức, công chức, đang làm việc tại cơ quan nhà nước.

2. Thời gian: 15h đến 17h, ngày 23/8/2016

3. Địa điểm: Tầng 2, Toàn nhà Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Tp Đà Nẵng.

Chi tiết xem tại đây.

Các tin khác