Thông báo tham gia Khóa học “Technical Training in Project Appraisal for the Lower Mekong Basin”

Thông báo tham gia Khóa học “Technical Training in Project Appraisal for the Lower Mekong Basin” (Tập huấn kỹ thuật trong thẩm định dự án ở Lưu vực Hạ Sông Mekong)

Địa điểm: Fulbright school Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 28/11- 9/12/2016 (2 tuần)

Chi phí: Được tài trợ bởi Lower Mekong Public Policy Initiative (LMPPI)

Diễn giả: chuyên gia từ Fulbright school, Duke University, và các chuyên gia nổi tiếng trong khu vực và quốc tế.

Thông tin chi tiết liên hệ: lmppi@fept.edu.vn hoặc http://www.lmppi.edu.vn/

 Số điện thoại :84 839325103

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/10/2016

Chi tiết xem ở tệp đính kèm

Các tin khác