Thông báo chương trình Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2017

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin Thông báo chương trình Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2017

Địa điểm : Singapore

Thời gian: 9-13/2/2017

Thông tin chi tiết, tham khảo brochure đính kèm và truy cập website www.ayltlc.com hoặc Facebook  www.facebook.com/AYLTLC.

Các tin khác