Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

Thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

Phòng Khoa học & HTQT, Trường Đại học Sư phạm xin thông báo về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi.

Hồ sơ tham gia đề xuất được đăng ký theo mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN (Biểu 1-PĐXNV được đính kèm theo công văn này và có thể được tải về từ địa chỉ webhttp://skh.quangngai.gov.vn) và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi trước ngày 30 tháng 5 năm 2017.

Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm.

Trân trọng./.

Các tin khác