Lưu học sinh

Qui định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác

Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Qui định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác

Xem tại đây

THÔNG BÁO KHẨN

Ban Hợp tác Quốc tế Đại học Đà Nẵng thông báo đến LHS Lào đã hoàn thành chương trình tiếng Việt năm học 2012-2013 tại Trường Đại học Sư phạm phải qua Việt Nam trước ngày 23/8/2013 để đăng ký chổ ở ký túc xá và làm các thủ tục nhập học tại các trường.

Danh sách LHS Lào thi lại tiếng Việt – Năm học 2012-2013

Phòng Khoa học, Sau Đại học&HTQT  Thông báo danh sách lưu học sinh Lào thi lại Tiếng Việt, năm học 2012 – 2013.

Chi tiết xem tại đây

Bảng điểm của LHS Lào học tiếng Việt tại trường ĐHSP 2012-2013

Bảng điểm của LHS Lào học tiếng Việt tại trường ĐHSP 2012-2013