Các dự án, Hợp tác Quốc tế

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên diễn ra trong học kỳ hè năm 2018

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên diễn ra trong học kỳ hè năm 2018

Trong khuôn khổ hợp tác với Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng, Đaì Loan, Phòng Khoa học và HTQT, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN xin thông báo đến các thầy cô thông tin về chương trình trao đổi sinh viên diễn ra trong học kỳ hè năm 2018 (tháng 2-tháng 7/2018).

Thông báo học bổng Israel

Thông báo học bổng Israel

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo của Cơ quan Hợp tác Quốc tế, Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV), Phòng Khoa học và HTQT xin thông báo học bổng các khóa học tại israel về giáo dục như sau:

Thông Báo Hội trại Học tập và Tham quan cho các lãnh đạo thanh niên Châu Á 2018

Thông Báo Hội trại Học tập và Tham quan cho các lãnh đạo thanh niên Châu Á 2018

Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC2018

Phòng Khoa học và HTQT xin gửi đến các Thầy cô giáo, các bạn sinh viên Thông Báo Hội trại Học tập và Tham quan cho các lãnh đạo thanh niên Châu Á 2018.

Hội thảo du học Nhật Bản năm 2017

Trong khuôn khổ hợp tác giáo dục giữa Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và các trường Đại học, Cao đẳng của Nhật Bản, hằng năm ĐHĐN phối hợp với các cơ sở giáo dục của Nhật Bản tổ chức Hội thảo du học Nhật Bản nhằm giới thiệu nền giáo dục và đào tạo Nhật Bản đến với học sinh, sinh viên đang học tập tại thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc đăng ký tham dự Hội thảo Quốc tế về hợp tác Đại học và Doanh nghiệp

Thông báo về vệc đăng ký tham dự Hội thảo Quốc tế về hợp tác Đại học và Doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Dự án HUB4Growth được tài trợ bởi Cộng đồng Châu Âu, Đại học Đà Nẵng sẽ phối hợp với các đối tác trong Dự án để tổ chức Hội thảo Quốc tế “University – Entrerprise Cooperation in Asia: Trends and Challenges”. Hội thảo sẽ được tổ chức trong 2 ngày 6-7/10/2017 tại ĐHĐN.

Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công

Thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công

 năm học 2017 – 2019

Phòng Khoa học và HTQT xin gửi đến các cán bộ viên chức, sinh viên chương trình tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công của Đại học Fulbright Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TBU SCHOLARSHIP 2017-2018

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin gửi đến quý Thầy, Cô giáo và các bạn Sinh viên chương trình học bổng thạc sĩ – tiến sĩ tại trường Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc (TBU)

Đơn vị tài trợ: Trường Đại học Tomas Bata, Cộng hòa Séc (www.utb.cz).

Bậc học: Thạc sĩ (2 năm), Tiến sĩ (4 năm)

Ngôn ngữ giảng dạy : Tiếng Anh

Thông báo v/v tổ chức Buổi giới thiệu Quy trình xin thị thực du học Hoa Kỳ

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN kính gửi Quý thầy, cô lãnh đạo các đơn vị quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế của các cơ sở giáo dục Đại học thành viên & các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng Thông báo v/v tổ chức Buổi giới thiệu Quy trình xin thị thực du học Hoa Kỳ.

Thông báo chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET”

Thông báo chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” do Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Liên bang Áo tài trợ (BMWFW)

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET” do Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Liên bang Áo tài trợ (BMWFW). 

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc

Thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Chung – Ang, Hàn Quốc.