Quyết định phê duyệt Quy định khoa học và công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo Quy định vềviệc Phê duyệt Quy định  về quản lý  khoa học và công nghệ cấp Trường Đại học Sư phạm.

– Quy định về Quản lý đề tài KHCn cấp Trường. File đính kèm

– Quy định về Biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình. File đính kèm

– Quy định về Khen thưởng hoạt động KHCN thường niên. File đính kèm

– Quy định về Tham dự hội nghị, hội thảo khoa học. File đính kèm

– Quy định Hoạt động NCKH sinh viên. File đính kèm

Các tin khác