Chương trình Hội thảo

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

 

“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG

GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC NĂM 2014”

Đà Nẵng, 29/4/2014

Ngày 28/4/ 2014: đón tiếp khách lúc 8h00 tại Trường Đại học Sư phạm

Ngày 29/4/2014 (Thứ ba) : Hội thảo tổ chức tại Phòng họp tầng 3, nhà A

 

BUỔI SÁNG

 

7:30 – 8:00: Đón tiếp đại biểu

8:00 – 8:20: Văn nghệ chào mừng

8:20 – 8:30: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, chương trình Hội thảo

8:30 – 8:40: Diễn văn khai mạc (PGS.TS Nguyễn Bảo Hoàng Thanh)

8:40 – 8:50: Báo cáo đề dẫn (PGS.TS Lê Quang Sơn)

8:509:20: Báo cáo khoa học tại phiên toàn thể (02 báo cáo)

9:20 – 10:20: Báo cáo khoa học tại 03 Tiểu ban

10:20 – 10:30 Giải lao

10:30 – 11:10:Báo cáo khoa học tại 03 Tiểu ban (tiếp theo)

11:10 – 11:20: Tiểu kết tại các Ban

11:20 – 11:30: Tổng kết & bế mạc (Phòng họp nhà A-PGS Lê Quang Sơn)

11:30: Tiệc chiêu đãi (tại Canteen Trường ĐHSP)

———————————————————————- —————————-

Ngày 30/4/2013 (Thứ tư): Đại biểu thăm quan tự do một số di tích, danh thắng tại TP. Đà Nẵng

BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI Phiên toàn thỂ

(Phòng họp tầng 3, Tòa nhà A)

8:509:20

CHỦ TRÌ:

– PGS.TS. LÊ QUANG SƠN

– PGS.TS HUỲNH VĂN SƠN

– PGS.TS. LƯU TRANG

Báo cáo viên

Cơ quan

Tên báo cáo

1/ Nguyễn Văn Nghiêm

 

THPT chuyên
Quang Trung – Bình Phước

 

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC
ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG
DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

FACTORS AFFECTING THELEVEL OF INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION TO TEACHING ACTIVITIES AT HIGH SCHOOL

 

 

2/ Trần Văn Quang

 

Trường THPT Phan Châu Trinh, Thành
phố Đà Nẵng

 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở
TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH

THE APPLICATION OF INFORMATION  TECHNOLOGY TO THE INNOVATION IN TEACHING METHODS AT PHAN CHAU TRINH HIGH SCHOOL

9:20 – 11:30

(CHỦ TRÌ VÀ CÁC BÁO CÁO VIÊN VỀ CÁC TIỂU BAN KHOA HỌC ĐỂ LÀM VIỆC)

TIỂU BAN 1: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CHỦ TRÌ: PGS.TS LÊ QUANG SƠN, PGS.TS NGUYỄN TẤN LÊ & HOÀNG XUÂN VINH (7 BC)

Địa điểm: tại Phòng họp tầng 3, Nhà A

TIỂU BAN 2: SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG TRONG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC

CHỦ TRÌ: PGS.TS LÊ TỰ HẢI, TS. TRƯƠNG PHƯỚC MINH & PHÙNG VĂN CHIẾN (7 BC)

Địa điểm: tại Phòng Hội thảo tầng 3, Nhà A5

TIỂU BAN 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨUTHỰC TIỄN

CHỦ TRÌ: TS.VÕ VĂN MINH, TS.NGUYỄN TRẦN QUỐC VINH & PHAN THANH QUYẾT (7 BC)

Địa điểm: tại Phòng 206, Nhà A5

11:20 – 11:30

Tổng kết & bế mạc (Phòng họp nhà A-PGS Lê Quang Sơn)

11:30

Tiệc chiêu đãi (tại Canteen Trường ĐHSP)