Danh sách Báo cáo viên

HỌ VÀ TÊN

TÊN BÁO CÁO

PHIÊN TOÀN THỂ

Nguyễn Văn Nghiêm

THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước

Email: dainganxanh@moet.edu.vn

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Trần Văn Quang

Trường THPT Phan Châu Trinh, Thành phố Đà Nẵng

Email: tvquangptt@yahoo.com.vn

 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH

TIỂU BAN 1: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Trường Trung cấp Luật Đồng Hới

Email: ngocha1011@gmail.com

Nguyễn Mậu Thành

Trường Đại học Quảng Bình

Email:Thanhhk18@gmail.com

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Hoàng Xuân Vinh, Hoàng Hữu Phước

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Email: nethoang@gmail.com

 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỆC DẠY HỌC VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Trương Văn Cảnh, Trương Phước Minh

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Email: trvcanh1712@gmail.com

 

XÂYDỰNG BIỂU ĐỒ HỘP (BOXPLOT) BẰNG PHẦN MỀM SPSS VÀ SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ KINH TẾ – XÃ HỘI

Lê Sao Mai

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

 

SỬ DỤNG CÔNG CỤ LITTLE BIRD TALES HỖ TRỢ DẠY TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Nguyễn Thế Dũng

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Email: zungnguyen2003@yahoo.com

 

DẠY HỌC PHÂN HÓA DỰA TRÊN PHONG CÁCH HỌC TẬP TRÊN MÔI TRƯỜNG E-LEARNING

Than Ái Lan

Trường CĐSP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng

Email: thanailan@yahoo.com

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ TOÁN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Huỳnh Mỹ Linh

Trường Đại học Đồng Tháp

Email: linhgdth@yahoo.com

 

VẬN DỤNG VBA POWERPOINT ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC Ở TIỂU HỌC

TIỂU BAN 2: SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM CHUYÊN DỤNG TRONG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC

Huỳnh Văn Sơn, Trần Thị Tâm Minh

Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh`

Email: sonhuynhts@gmail.com

TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Võ Như Diệu

Trường Đại học Quảng Nam

Email: vonhudieuha@gmail.com

 

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY – HỌC MĨ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM

Nguyễn Thị Nga

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PREZI TRONG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 

Đào Duy Trinh, Nguyễn Trọng Khánh, Nguyễn Thị Thảo

Đại học sư phạm Hà Nội 2

Email: daoduytrinh@gmail.com

 

TẠO TRANG WEBSITE TRONG TRA CỨU LOÀI THUỘC BỘ VE GIÁP (ACARI: ORIBATIDA) Ở KHU HỆ VIỆT NAM

Thái Hoài Minh

Trường Đại học Sư phạmTp. HCM

E-mail: minhth@hcmup.edu.vn

Lê Thị Thu Sang

Trường Quốc Tế Á Châu

 

XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ HỖ TRỢ SINH VIÊN SƯ PHẠM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ  THIẾT KẾ TRÒ CHƠI SỬ DỤNG TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC

 

Lê Thanh Huy

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Email: huyspdn@gmail.com

TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG TRÊN HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN E-LEARNING ÁP DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG THÀNH VIÊN THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Phùng Văn Chiến

Trường THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng

Email: chienpct@yahoo.fr

 

THIẾT KẾ BÀI TẬP PHÁP VĂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO
DỤC PHỔ THÔNG VỚI PHẦN MỀM HOT POTATOES 6

TIỂU BAN 3:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨUTHỰC TIỄN

 

Phan Thanh Quyết, Võ Văn Thiệp

Trường Đại học Quảng Bình

Email: thanhquyetqbuni@gmail.com

 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS TRONG DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trần Anh Tiến

Trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi

Email: atientqt@gmail.com

Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

Trường Đại
học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Email: thanhnbh@dce.udn.vn

TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ QUA VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM DẠY HỌC

Trần Văn Thụy

Trường Đại học Khoa học Tự  nhiên, ĐHQHN

 

 

Đinh Thị Phg Anh,

Nguyễn Thị Đào

Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN

ĐIỀU TRA và thành lẬP bẢn đỒ các loài cây gỖ đẶC sẮc dùng đỂ trang trí cẢnh quan tẠi khu bẢo tỒn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa.

Trần Văn Hưng

Trường ĐH Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng

Email: tranhungspt@gmail.com

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CABRI3D VÀO VIỆC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 PHẦN “ TẬP HỢP ĐIỂM – QUỸ TÍCH CỦA ĐIỂM”

Trần Khai Xuân,  Nguyễn Thị Minh Hồng

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Email: loixuan7380@yahoo.com

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY TỪ MỚI VÀ GHI NHỚ TỪ MỚI TIẾNG TRUNG

Hoàng Xuân Vinh, Hoàng Hữu Phước

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

Email: nethoang@gmail.com

 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO VIỆC TẠO LẬP VÀ GIẢNG DẠY BẰNG SƠ ĐỒ TƯ DUY HÌNH TƯỢNG TRONG GIỜ ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Huyền, Nguyễn Văn Nam

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Email: hanhlespdn@gmail.com

SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ GIS THÀNH LẬP MỘT SỐ BẢN ĐỒ CHUYÊN ĐỀ PHỤC VỤ DẠY HỌC VÀ NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ