Thông tin khách sạn & Thời tiết

Địa chỉ khách sạn tại quận Liên Chiểu Đà Nẵng

1.Khách sạn Hoàng Nhi Đà Nẵng
Địa chỉ: Lô 12-13 Kdc Trung Nghĩa, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3766 766

2.Khách Sạn Hùng Lâm
Địa chỉ: 497 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3842 662

3.Khách Sạn Indo
Địa chỉ: Lô 21-22 Ag Kdc Trung Nghĩa P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3768 809

4.Khách Sạn Liên Thành
Địa chỉ: 434 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3842 660

5.Khách Sạn Thanh Nga
Địa chỉ: 356 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3732 207

6.Khách Sạn Xanh
Địa chỉ: 62-64 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 3842 058

7.The Nature Villas & Resort

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu,Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3774 555

8.Khách Sạn Nam Giang
Địa chỉ: 374 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 373 8316

9.Red Beach Resort & Spa
Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 384 2767

10.Khách Sạn Luxus
Địa chỉ: 37 Ngô Văn Sở, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 373 5222

11.Nhà Nghỉ Tuấn Dũng
Địa chỉ: Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 376 9963

12.Hotel Xuân Kiều
Địa chỉ: Hồ Tùng Mậu, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 376 5769

13.Nhà Nghỉ Phương Trang
Địa chỉ: 45 Phan Văn Định, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 090543 9292

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÀ NẴNG DỊP LỄ  30/4 VÀ 1/5/2014

1