27-04-2018 - 10:56

Buổi họp trao đổi về học thuật và thảo luận hợp tác với các Giáo sư của Đại học Quốc gia Chung Cheng CCU, Đài Loan

Phòng KH & HTQT nhận được thông báo của Đại học Đà Nẵng về kế hoạch Trường Cao đẳng Kỹ thuật CoE – ĐH Quốc gia Chung Cheng CCU, Đài Loan đến thăm và làm việc tại ĐHĐN, dự kiến vào lúc 14h30 ngày 03/05/2018, tại phòng 8.010, tầng 8, khu B, Đại học Đà Nẵng.

1.Mục đích của chuyến thăm và làm việc: Đoàn CCU Đài Loan mong muốn có một cuộc họp với các giảng viên/giáo sư của Đại học Đà Nẵng và những người quan tâm về việc hợp tác với CCU. Các đề nghị hợp tác: 1) nghiên cứu chung hoặc đồng tư vấn cho sinh viên thạc sĩ / tiến sĩ hoặc UG tại trường đại học hoặc CCU; 2) các chuyến tham quan nghiên cứu dành cho sinh viên tại CCU với học bổng từ chương trình TEEP @ AsiaPlus, 3) hỗ trợ tài chính cho các sinh viên tham gia vào nghiên cứu chung.

2.Thành phần đoàn CCU gồm: 

- Giáo sư Wen-Nung Lie (Phó chủ tịch CoE; Chủ nhiệm Bộ môn EE) (Image & video; Machine learning)

- Giáo sư Yuan-Kang Wu (Phòng EE) (Power system; renewable energy)

- GS. Ching-Chun Huang (Phòng EE) (Image & video; Machine learning)

3. Dự kiến chương trình:

- Giới thiệu chương trình TEEP @ AsiaPlus và học bổng cho sinh viên (10 phút)

- Giới thiệu các nghiên cứu của các giáo sư CCU (30 phút)

- Giới thiệu các nghiên cứu của các giáo sư UDN (40 phút) (Các giảng viên ĐHĐN tham gia giới thiệu về nghiên cứu, xin vui lòng đăng ký với Ban HTQT lthoanh@ac.udn.vn)

- Thảo luận về các chủ đề cộng tác (60 phút ~ 90 phút, hai phiên song song:  Nhóm 1: Image & video; 2: Power system; renewable energy)

- Thăm phòng thí nghiệm (tùy khả năng) 

Với nội dung chương trình được đề nghị như trên, Phòng KH&HTQT kính gửi thông tin để Quý thầy/ cô có quan tâm đến tham gia vào buổi họp trao đổi về học thuật và thảo luận hợp tác với các Giáo sư của Đại học CCU, Đài Loan theo thời gian và địa điểm như trên.

. . . . .
Loading the player...