09-03-2020 - 09:00

Chương trình học bổng của chính phủ Úc

Học bổng chính phủ Úc (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Úc trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Úc. Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ ở Úc, khóa học sẽ bắt đầu năm 2021.

Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường đại học Úc do ứng viên lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực then chốt đối với Việt Nam như: Quản trị và phát triển Kinh tế, Hạ tầng và Giao thông, Nước và Vệ sinh, Giáo dục, Bình đẳng giới, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Ổn định khu vực và nhân quyền, Khuyết tật, Biến đổi khí hậu và đổi mới. Các học bổng này dành cho chương trình học toàn thời gian.

Ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo Tiếng Anh tối đa 12 tháng để đạt tổi thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/4/2020

Các điều kiện cụ thể:

  • Phải có bằng đại học chính quy;
  • Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm làm việc phù hợp tại Việt Nam tính đến ngày 30/4/2020 (trừ ứng viên có hoàn cảnh khó khăn);
  • Không xin học bằng thạc sĩ thứ hai

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web http://australiaawardsvietnam.org/.

. . . . .
Loading the player...