23-12-2019 - 15:17

Chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET 2020-2021

chương trình học bổng “Ernst Mach Grant – ASEA-UNINET 2020-2021” được Bộ Khoa học, Nghiên cứu và Kinh tế Áo tài trợ và ưu tiên dành cho giảng viên, sinh viên đến từ các trường đại học thành viên của ASEA-UNINET, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia: Các ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ trong các lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ thuật, Y học Nhân loại, Khoa học Y tế, Khoa học Nông nghiệp, Khoa học Xã hội, Nhân văn học, Nghệ thuật.

2. Thời gian học tập:

- Đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ: từ 01 đến 9 tháng;

- Đối với sinh viên sau đại học: tối đa 36 tháng.

3. Hỗ trợ tài chính:

- Sinh viên đã tốt nghiệp đại học, sinh viên sau đại học: 1.050 EUR/ 01 tháng;

- Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ: 1.150 EUR/ 01 tháng.

4. Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: 13/4/2020;

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web:  https://grants.at/en/ và liên lạc trực tiếp Cô Konstanze Pirker (email: konstanze.pirker@oead.at).

Giảng viên và sinh viên nộp hồ sơ đăng ký tham dự về Ban Hợp tác Quốc tế (email:icd@ac.udn.vn) và đăng ký trực tiếp cho Hiệp hội ASEA UNINET.

. . . . .
Loading the player...