16-11-2018 - 03:38

Chương trình học bổng ngắn hạn tại Nhật

- Chủ đề: Quản lý An toàn và Văn hóa Nhật Bản ( Japanese Safety Management and Japanese Culture)

- Thời gian: 20/2 -1/3/2019

- Địa điểm: Đại học Quốc tế học Kansai ( Kansai University of International Studies)

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: .file 1. pdffile 2.zipfile 3.docx

. . . . .
Loading the player...