11-02-2019 - 08:16

Chương trình học bổng trao đổi (SEED) của chính phủ Canada dành cho các quốc gia Đông Nam Á.

Chương trình học bổng trao đổi (SEED) của chính phủ Canada dành cho các quốc gia Đông Nam Á. Học bổng cung cấp cho sinh viên cơ hội trao đổi học tập và nghiên cứu ngắn hạn.

Đính kèm là các tài liệu tóm tắt chương trình bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.scholarship-bifts.gc.ca/scholarship-bifts/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

 

https://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng

 

 

Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) - scholarships-bourses.gc.ca

www.scholarships-bourses.gc.ca

 

 

The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) program provides students from member states of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) with short-term exchange opportunities for study or research in Canadian post-secondary institutions at the college, undergraduate and graduate levels.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=5310

Giá trị học bổng:

· 10.200 CAD cho sinh viên theo học cao đẳng, đại học hoặc sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong tối thiểu bốn tháng hoặc một học kỳ học tập hoặc nghiên cứu;

· 12.700 CAD cho sinh viên sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) trong thời gian năm đến sáu tháng học tập hoặc nghiên cứu;

· 15.900 CAD cho sinh viên đại học và cao đẳng trong thời gian tám tháng hoặc hai học kỳ học tập hoặc nghiên cứu.

Ứng viên phải là công dân của một trong những quốc gia sau đây:

· Vương quốc Bru-nây,

· Campuchia,

· Indonesia,

· Lào,

· Malaysia,

· Myanmar,

· Philippines,

·  Singapore,

· Thái Lan,

· Việt Nam

 

Lưu ý: Thời hạn nộp đơn đăng ký trực tuyến tại Đại học Québec Trois-Rivières là trước NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 2019 thông qua: www.uqtr.ca/bifts-anase

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ email:   Christine.Audet@uqtr.ca hoặc sylvain.pinet@uqtr.ca

. . . . .
Loading the player...