01-11-2019 - 10:59

Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2020 – 2021

Chương trình Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm học 2020 – 2021

Chương trình là cơ hội dành cho giảng viên các trường đại học, cán bộ cơ quan ngoại giao, cơ quan chính phủ, chuyên viên làm việc tại các khối tư nhân, viện nghiên cứu hoặc các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Ứng viên được chọn sẽ đến Hoa Kỳ để nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn trong thời gian 3-4 tháng vào học kỳ mùa xuân năm 2021 về những vấn đề quan trọng đối với mối quan hệ Hoa Kỳ - ASEAN đồng thời hữu ích cho các nước thành viên ASEAN. 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem tại:

https://vn.usembassy.gov/education-culture/fulbright-program-vietnam/us-asean-fulbright-visiting-scholar/

. . . . .
Loading the player...