06-03-2019 - 13:45

chương trình trao đổi sinh viên tại Kansai University of International Studies (KUIS)

Thông tin chương trình trao đổi sinh viên tại Kansai University of International Studies (KUIS), Nhật Bản như sau:

Thời gian học : 1/10/2019 – 29/2/2020 và 1/4/2020 -31/8/2020

Hạn nộp hồ sơ : 31/3/2019

Hồ sơ nộp trực tiếp về Ban Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng 

( Cô Tăng Phương Thảo - 0914083111)

Thông tin chi tiết và các mẫu giấy tờ cần điền có trong file đính kèm.

Application_Pack_.zip

. . . . .
Loading the player...