01-10-2021 - 07:56

Cuộc thi “Thiết kế Logo Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng”

Nhằm tìm kiếm được mẫu Logo mới phù hợp với chiến lược phát triển Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng thành một trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) vùng Nam Trung bộ trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, Trung tâm phát động cuộc thi “Thiết kế Logo Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng”.

Thời gian dự thi: Trước 22 giờ 00 ngày 31/10/2021

Hồ sơ dự thi: Bản vẽ, bản Thuyết minh, Phiếu đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm).

Địa chỉ gửi tác phẩm dự thi và thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng, Tổ 25 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: 02363551876; Email: ttcnsh@danang.gov.vn.

Thể lệ cuộc thi và các Thông tin khác được thể hiện trong File Thông báo đính kèm.

Kính mời tác giả tham dự cuộc thi tìm hiểu thêm về Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng qua website: https://dbc.danang.gov.vn, fanpage: https://www.facebook.com/danabiotechcentre, các bài viết về Đề án “Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ”,… để có thông tin cần thiết cho việc thiết kế sản phẩm tham gia.

. . . . .
Loading the player...