19-04-2017 - 08:59

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2017

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài
1 KYTH-01 Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ khung nhìn thực cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh
2 KYTH-88 Nghiên cứu chế tạo vật liệu phát quang định hướng ứng dụng trong việc sản suất LED trắng TS. Đinh Thanh Khẩn
3 TN-01 Nghiên cứu cấu trúc nghiệm của hệ điều khiển mô tả TS. Lê Hải Trung
4 XHNV-09 Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời chúa Nguyễn (1558 – 1777) PGS.TS. Lưu Trang
. . . . .
Loading the player...