10-02-2019 - 09:46

DANH SÁCH BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2019

TT

Tên giáo trình

Tác giả

Sử dụng cho học phần

Đối tượng sử dụng

1

Cơ sở giải tích đại số

TS. Phan Đức Tuấn

Cơ sở giải tích đại số

Học viên cao học các chuyên ngành: Giải tích, Đại số và Lí thuyết số và Phương pháp toán sơ cấp.

2

Cơ sở lý thuyết phạm trù và hàm tử

PGS.TS. Trương Công Quỳnh

Lý thuyết phạm trù và hàm tử

Học viên sau đại học

3

Thống kê Toán

TS.Lê Văn Dũng,
NCS.ThS. Tôn Thất Tú,
ThS.Nguyễn Thị Hải Yến

Thống kê Toán

sinh viên Sư phạm Toán, cử nhân Toán ứng dụng

4

Cấu trúc và phổ

TS. Nguyễn Trần Nguyên

Cấu trúc và phổ

sinh viên đại học (sư phạm Hóa, Hóa dược, Hóa phân tích – môi trường), học viên cao học (Hóa hữu cơ, Hóa lí thuyết và hóa lí) và nghiên cứu sinh ngành Hóa

5

HÓA PHÂN  TÍCH

BÙI   XUÂN  VỮNG

HÓA PHÂN TÍCH

Sinh viên các ngành cử nhân sư phạm và cử nhân hóa học

6

HÓA HỌC VÔ CƠ

TS. Đinh Văn Tạc
ThS. Ngô Thị Mỹ Bình

HÓA HỌC VÔ CƠ

Sinh viên ngành cử nhân sư phạm hóa học và cử nhân hóa học

7

Lập trình C/C++

TS. Phạm Anh Phương, TS. Nguyễn Hoàng Hải, ThS. Nguyễn Thanh Tuấn

Lập trình C/C++ cơ bản

Sinh viên các ngành CNTT, Toán

8

Phương Pháp dạy học Sinh học

TS. TRƯƠNG THỊ THANH MAI
PGS. TS. Phan Đức Duy
 TS. Phạm Đình Văn
 ThS. NCS. Nguyễn Thị Hải Yến
 ThS. NCS. Lê Minh Đức
 ThS. Ngô Thị Hoàng Vân

Phương Pháp dạy học Sinh học

Sinh viên thuộc ngành Sư phạm Sinh học, các ngành Sư phạm khác có thể tham khảo phần Phương pháp chung

9

Thi pháp văn học dân gian

Lê Đức Luận

Thi pháp văn học dân gian

Sư phạm Ngữ Văn, Cử nhân văn học

10

Hệ thống bảo tàng và di tích ở Việt Nam

TS. Trần Thị Mai An

Hệ thống bảo tàng và di tích ở Việt Nam

Sinh viên đại học ngành Việt Nam học, Địa lý du lịch, Văn hóa học

11

Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

TS. Trần Thị Ân
ThS. Lê Ngọc Hành, ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa, ThS.  Hoàng Thị Diệu Hương, ThS. Nguyễn Thị Hồng

Biến đổi khí hậu và Phòng chống thiên tai

Sinh viên các chuyên ngành Sư Phạm Địa lý, Quản lí tài nguyên môi trường

12

GIÁO DỤC HỌC

- PGS. TS Trần Xuân Bách (chủ biên),
- TS. Hoàng Thế Hải (đồng chủ biên)
- ThS. Bùi Văn Vân
- ThS. Lê Thị Duyên
- ThS. Lê Thị Hiền
- ThS. Bùi Thị Thanh Diệu
- TS. Vũ Minh Chiến

Giáo dục học và Thực hành tâm lý giáo dục

dùng cho chương trình đào tạo cử nhân sư phạm

. . . . .
Loading the player...