19-05-2017 - 08:36

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH NĂM 2017

STT

Tên Tài liệu

Tác giả

Sử dụng cho học phần

Đối tượng sử dụng

1

Lý thuyết bài toán đặt không chỉnh

TS. Phạm Quý Mười

Lý thuyết bài toán đặt không chỉnh

Học viên cao học Ngành Toán giải tích

2

Lý thuyết xác suất

TS. Lê Văn Dũng

Lý thuyết xác suất

Sư phạm Toán, Cử nhân Toán ứng dụng

3

Giáo trình cơ sở dữ liệu

 

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh

Cơ sở dữ liệu

SV chính quy ngành CNTT, SP Tin học

4

Hóa học các hợp chất thiên nhiên

GS.TS. Đào Hùng Cường,

ThS. Đỗ Thị Thúy Vân,

 ThS. Phan Thảo Thơ,

ThS. Trần Thị Bích Ngọc

Hóa học các hợp chất thiên nhiên

SV chuyên ngành Hóa dược

5

Tâm lý học giáo dục

PGS.TS. Lê Quang Sơn (CB)

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh

TS. Lê Mỹ Dung

ThS. Tô Thị Quyên

ThS. Phạm Thị Mơ

ThS. Lê Thị Phi

ThS. Bùi Thị Thanh Diệu

ThS. Nguyễn Thị Phương Trang

NCS. Hồ Thị Thúy Hằng

Tâm lý học giáo dục (4TC)

Sinh viên các trường Đại học Sư phạm

6

Kỹ năng tham vấn học đường

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh (BC)

TS. Nguyễn Thị Hằng Phương; ThS. Bùi Thị Thanh Diệu

Kỹ năng tham vấn (2TC)

Sinh viên các trường Đại học Sư phạm

7

Giao tiếp ứng xử của cô giáo mầm non

PGS. TS. Lê Quang Sơn (CB)

ThS. Phạm Thị Mơ;

ThS. Bùi Thị Thanh Diệu;

NCS. Hồ Thị Thúy Hằng

Giao tiếp ứng xử của cô giáo mầm non với trẻ (2TC)

Sinh viên ngành Giáo dục Mầm non các trường Đại học Sư phạm

8

Lý luận dạy học đại học

PGS. TS. Lê Quang Sơn (CB)

ThS. Bùi Văn Vân

Lý luận dạy học đại học (4TC)

Học viên các lớp Nghiệp vụ sư phạm đại học

9

Kỹ năng giao tiếp

TS. Nguyễn Thị Trâm Anh (CB)

ThS. Tô Thị Quyên;

ThS. Bùi Thị Thanh Diệu;

ThS. Nguyễn Thị Phương Trang;

NCS. Hồ Thị Thúy Hằng

Kỹ năng giao tiếp (2TC)

Sinh viên các trường Đại học

10

Công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học

TS. Bùi Việt Phú (CB);

PGS. TS. Lê Quang Sơn;

PGS. TS. Trần Xuân Bách.

 

Quản lý công tác tổ trưởng chuyên môn các trường tiểu học

Học viên cao học Giáo dục học

. . . . .
Loading the player...