15-01-2015 - 10:39

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG CÁC NĂM NĂM 2015

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm 
1 T2015-03-01 Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phục vụ tại các phòng ban của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng qua ý kiến của cán bộ, giảng viên và sinh viên.  ThS. Trịnh Thế Anh
2 T2015-03-02 Xây dựng kho dữ liệu điện tử nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Hóa đại cương 1 dành cho sinh viên ngành hóa – ĐHSP - ĐHĐN KS. Mai Văn Bảy
3 T2015-03-03 Tối ưu hóa thuật toán ACO (Ant Colony Opitimization) áp dụng cho bài toán sinh học phân tử ThS. Đoàn Duy Bình
4 T2015-03-04 Thiết kế phòng thí nghiệm sinh học di động cho giảng dạy thực hành sinh học phổ thông ThS. Trần Quang Dần
5 T2015-03-05 Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn giáo dục học tại trường Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng ThS. Lê Thị Duyên
6 T2015-03-06 Bồi dưỡng năng lực hiểu biết thống kê cho học sinh Tiểu học TS. Hoàng Nam Hải 
7 T2015-03-07 Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong hoạt động khám phá khoa học cho trẻ mầm non ThS. Đinh Thị Thu Hằng
8 T2015-03-08 Xây dựng hệ thống quản lý đa dạng sinh học trực tuyến cho thành phố Đà Nẵng ThS. Phạm Dương Thu Hằng
9 T2015-03-09 Nghiên cứu quy trình phân lập, nhân giống và trồng nấm bào ngư vàng tại Đà Nẵng (Pleurotus citronopileatus) ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng
10 T2015-03-10 Sử dụng âm nhạc cổ điển không lời trong giáo dục trẻ mầm non Tôn Nữ Diệu Hàng
11 T2015-03-11 Phương pháp sử dụng ảnh viễn thám để thành lập tập bản đồ chuyên đề Địa lý tự nhiên phục vụ dạy học và nghiên cứu địa lý ThS. Lê Ngọc Hà nh
12 T2015-03-12 Xây dựng quy trình sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết kế hoạt động dạy học một số chủ đề môn Toán tại trường THPT ThS. Trần Văn Hưng
13 T2015-03-13 Nghiên cứu vai trò của chợ truyền thống đối với sự phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng ThS. Ngô Thị Hường
14 T2015-03-14 Dạy và học thơ Haiku ở trường Trung học phổ thông ThS.Nguyễn Phương Khánh
15 T2015-03-15 Nghiên cứu tổng hợp phức chất của coban với các axit stearic, hydroxyl oleic, lauric TS. Trần Mạnh Lục
16 T2015-03-16 Thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực học sinh ThS. Lê Sao Mai
17 T2015-03-17 Xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá khả năng tiền đọc viết của trẻ 5 tuổi ThS. Lê Thị Thanh Nhàn 
18 T2015-03-18 Phát huy năng lực sáng tạo của sinh viên giáo dục mầm non trong quá trình dạy học môn phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ ở trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. ThS. Mai Thị Cẩm Nhung
19 T2015-03-19 Khảo sát thái độ, nhận thức và nhu cầu của sinh viên trước xu thế đổi mới căn bản và toàn diện về giáo dục và đào tạo ThS. Phạm Hồng Phong
20 T2015-03-20 Nghiên cứu sử dụng phần mềm Prezi phục vụ biên soạn bài giảng điện tử trong dạy học Lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1975 ở trường Trung học phổ thông (chương trình chuẩn) ThS. Trương Trung Phương
21 T2015-03-21 Chính sách của triều Minh Mạng đối với Phật giáo (1820-1840) ThS. Nguyễn Duy Phương
22 T2015-03-22 Thiết kế chương trình ngoại khóa ở khu bảo tồn  thiên nhiên Sơn Trà để giảng dạy các kiến thức sinh thái học cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ThS. Trần Ngọc Sơn
23 T2015-03-23 Nghiên cứu Đà Nẵng xưa qua tư liệu thơ chữ Hán ThS.Nguyễn Hoàng Thân
24 T2015-03-25 Xây dựng các chuyên đề Địa lý Kinh tế - Xã hội phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên THPT sau năm 2015 ThS. Đoàn Thị Thông
25 T2015-03-26 Phát triển năng lực quan sát cho trẻ chuẩn bị  vào lớp 1 thông qua trò chơi toán học ThS. Nguyễn Thị Triều Tiên
26 T2015-03-27 Nghiên cứu hoạt tính sinh học bảo vệ gan của dịch chiết từ cây dứa dại Pandanus odoratissimus) phân bố tỉnh Quảng Nam Việt Nam  ThS. NCS. Nguyễn Công Thùy Trâm
27 T2015-03-28 Nâng cao tư duy lí luận văn học trong hoạt động tiếp nhận tác phẩm văn chương ở cấp THPT TS. Nguyễn Thanh Trường
28 T2015-03-29 Xây dựng công cụ đánh giá kết quả thực hành-thực tập cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ThS. Bùi Đình Tuân
29 T2015-03-30 Hướng dẫn nhận dạng để lựa chọn vẽ biểu đồ thích hợp trong dạy học Địa lý  ThS. Nguyễn Thanh Tưởng
30 T2015-03-31 Đề xuất chiến lược quảng bá thương hiệu Trường Đại học  Sư phạm - Đại học  Đà Nẵng: Tầm nhìn đến năm 2025   ­­­­­ ThS. Đặng Hồng Cam Vũ 
31 T2015-03-32 Xây dựng hệ thống quản lí thi đua khen thưởng tại trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN Nguyễn Văn Vương
32 T2015-03-33 Xây dựng hệ thống các năng lực cần hình thành khi dạy học Vật lý và bộ tiêu chí kiểm tra đánh giá năng lực khi dạy học chủ đề “Quang hình học” theo định hướng phát triển năng lực người học ThS. Trần Thị Hương Xuân
. . . . .
Loading the player...