15-01-2019 - 03:57

DANH SÁCH ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG CÁC NĂM NĂM 2019

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm
1 T2019-TN-01 Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm dinh dưỡng và tích lũy lipid của vi tảo Tetradesmus Sp. được phân lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Trần Nguyễn Quỳnh Anh
2 T2019-TN-02 Nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa và mối quan hệ giữa cấu trúc và tính chất của các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên bằng phương pháp hóa tính toán lượng tử Mai Văn Bảy
3 T2019-TN-03 Nghiên cứu tuyển chọn Bacillus thuringiensis phòng trừ tuyến trùng trên cây hồ tiêu Lê Thị Mai
4 T2019-TN-04 Nghiên cứu phát triển kĩ năng đọc hiểu cho lưu học sinh học tiếng Việt tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Trịnh Quỳnh Đông Nghi
5 T2019-TN-05 Vai trò của mẫu hình hệ tư tưởng trong công cuộc đổi mới của Việt Nam hiện nay Đinh Thị Phượng
6 T2019-TN-06 Xây dựng chuyên đề bồi dưỡng kĩ năng mở rộng vốn từ Hán Việt trên cơ sở nghiên cứu thành ngữ gốc Hán  Hoàng Hoài Thương
7 T2019-TN-07 Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN thông qua dạy học dự án Hồ Ngọc Tú
8 T2019-TN-08 Nghiên cứu tác phẩm phỏng vấn báo in trên báo Đà Nẵng  Trần Thị Tuyết
9 T2019-TĐ-01 Giải pháp phòng ngừa bạo lực phụ nữ và trẻ em gái trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng Lê Thị Lâm
10 T2019-TĐ-02 Nghiên cứu khả năng điều trị bệnh hen suyễn của cao chiết xuất lá cây Phaeanthus Vietnamensis Ban trên mô hình chuột Balb/c Bùi Thị Thơ
11 T2019-TĐ-03 Tính chất từ và cơ chế truyền dẫn của vật liệu La0.5Ca0.5Mn0.5Fe0.5O3 Nguyễn Quý Tuấn
12 T2019-TĐ-01-BS  Các trường hợp tổng quát của môđun bất biến đẳng cấu và một số lớp vành liên quan PGS. TS Trương Công Quỳnh
. . . . .
Loading the player...