14-03-2015 - 10:07

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2015

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm
1 Đ2015-03-71 Nghiên cứu hoạt động tham vấn tâm lý cho học sinh tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng TS. Nguyễn Thị Trâm Anh
2 Đ2015-03-72 Nghiên cứu cách chú thích trong sách giáo khoa Ngữ văn trung học TS. Bùi Trọng Ngoãn
3 Đ2015-03-73 Đổi mới kiểm, đánh giá kết quả học tập Địa lý 12 ở các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo định hướng phát triển năng lực ThS. Nguyễn Văn Thái
4 Đ2015-03-74 Nghiên cứu vai trò của quan hệ công chúng trong việc xây dựng hình ảnh Đại học Đà Nẵng ThS. Trần Thị Yến Minh
5 Đ2015-03-75 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý Sulfute từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio oxamicus được phân lập từ phân trâu, bò TS. Phạm Thị Mỹ
6 Đ2015-03-76 Xây dựng chương trình giám sát chất lượng môi trường nước mặt dựa vào cộng đồng tại rừng ngập mặn xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. TS. Đoàn Thanh Phương
7 Đ2015-03-77 Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác rắn lưỡng chức axit-bazơ trên cơ sở g-al2o3 biến tính bằng một số nguyên tố như Ti , S, Mg để xúc tác cho phản ứng Metyl este chéo hóa dầu Jatropha tạo Biođiesel ThS. Ngô Minh Đức
8 Đ2015-03-78 Điều chế và xác định cấu trúc của một số hợp chất phát huỳnh quang boron-dipyrromethene (BODIPY) TS. Nguyễn Trần Nguyên
9 Đ2015-03-79 Nghiên cứu cấu trúc tinh thể của màng tinh thể AlN được nuôi bằng phương pháp mọc ghép pha hơi hyđrua trên đế sapphire được kết cấu rãnh TS. Đinh Thanh Khẩn
10 Đ2015-03-80 Nghiệm hiển của phương trình tích phân kỳ dị với nhân suy biến và phép quay TS. Phan Đức Tuấn
11 Đ2015-03-81 Sự phụ thuộc nhiệt độ các đặc tính của các transistor trường tiếp xúc dị thể AlGaN/GaN với lớp cách điện có hằng số điện môi cao AlTiO TS. Nguyễn Quý Tuấn
. . . . .
Loading the player...