15-06-2016 - 09:06

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2016

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm 
1 B2016-ĐN03-01 Bảo tồn và phát huy giá trị tín ngưỡng của cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa hiện nay ThS. Lê Thị Thu Hiền
2 B2016-ĐN03-02 Hoạt động của cướp biển ở biển đảo Trung Bộ Việt Nam và biện pháp đối phó của Triều Nguyễn (1802-1884) TS. Nguyễn Duy Phương
3 B2016-ĐN03-03 Vận dụng lý thuyết ba bình diện vào việc phân tích câu tiếng Việt (Ứng dụng vào việc giảng dạy học phần Ngữ pháp tiếng Việt cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn tại trường ĐHSP, ĐHĐN) TS. Trần Văn Sáng
4 B2016-ĐN03-04 Vận dụng Rubrics xây dựng chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt cho sinh viên người nước ngoài thuộc Đai học Đà Nẵng ThS. Lê Thị Thanh Tịnh
5 B2016-ĐN03-05 Nghiên cứu chỉ số hạnh phúc của cán bộ công nhân viên chức thuộc Đại học Đà Nẵng ThS. Bùi Văn Vân
. . . . .
Loading the player...