10-03-2018 - 10:12

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NĂM 2018

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm 
1 B2018-ĐN-03-21 Xây dựng chương trình giáo dục sức khỏe tâm thần cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Bùi Thị Thanh Diệu
2 B2018-ĐN-03-22 Nghiên cứu thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học trải nghiệm sáng tạo đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới môn học Vật lí TS. Phùng Việt Hải
3 B2018-ĐN-03-23 Phát triển kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại các cơ sở chăm sóc - giáo dục trẻ  trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ThS. Lê Thị Hằng
4 B2018-ĐN-03-24 Xây dựng hệ thống phương pháp nghiên cứu khoa học chuyên ngành báo chí truyền thông ở Việt Nam TS. Trần Thị Hòa
5 B2018-ĐN-03-25 Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học của học sinh hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại thành phố Đà Nẵng) TS. Hà Văn Hoàng
6 B2018-ĐN-03-26 Xây dựng hệ thống phân loại tự động họ Lecanidae (Trùng bánh xe) bằng phương pháp phân tích hình dạng học TS. Trịnh Đăng Mậu
7 B2018-ĐN-03-27 Phát triển năng lực dạy học toán thống kê cho sinh viên sư phạm Toán ThS. Nguyễn Thị Hà Phương
8 B2018-ĐN-03-28 Đánh giá khả năng xử lí kim loại nặng của vi tảo Chlorella vulgarris được phân lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ThS. Trần Ngọc Sơn
9 B2018-ĐN-03-29 Đánh giá tài nguyên nhân văn phục vụ du lịch ở thành phố Đà Nẵng ThS. Tăng Chánh Tín
10 B2018-ĐN-03-30 Nghiên cứu chiết tách và phân lập hợp chất hóa học gây độc tế bào ung thư từ dịch chiết cây Đu đủ đực (Carica papaya L.) ThS. Đỗ Thị Thúy Vân
. . . . .
Loading the player...