13-02-2019 - 15:37

Đón tiếp đại diện Trường Đại học Calgary, Canada

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã và đang hợp tác với Đại học Calgary, Canada trong việc trao đổi sinh viên thực tập sư phạm theo Thỏa thuận ký kết năm 2015. Trong thời gian đến, Giáo sư Colleen Kawalilak, Trường Đại học Calgary, Canada sẽ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng về việc gia hạn Thỏa thuận và các hướng hợp tác trong tương lai. 

- Thời gian20/2/2019

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.

- Thành phần:

            1. Trường ĐHSP: Ban Giám hiệu, P. KH & HTQT

            2. Phía Khách:

            - Giáo sư Colleen Kawalilak

 

. . . . .
Loading the player...