27-03-2019 - 14:46

Đón tiếp đoàn Trường Odisee University College, Bỉ

Nhằm mở rộng mối quan hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đối tác nước ngoài, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng sẽ tiếp đoàn Trường Odisee University College, Bỉ đến thăm và làm việc với Trường về các cơ hội hợp tác giữa hai bên trong tương lai. Để thực hiện nội dung công việc trên, Nhà trường triển khai kế hoạch đón tiếp như sau:

1. Thời gian3/4/2019

2. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.

3. Thành phần:

            a) PhíaTrường ĐHSP: BGH, P.KH&HTQT, đại diện  BCN các khoa: Khoa Vật lí, Khoa Tâm lí-Giáo dục, Khoa Sinh – Môi trường và Khoa Hóa học.

            b) Phía Khách:

            + Ông Jonatan Peter Dee Geest (giảng viên khoa học giáo dục, phụ trách Hợp tác quốc tế của Khoa Giáo dục, Trường Odisee University College).

            + Bà Lysbeth Marie- Louise J. Jans (giảng viên phương pháp dạy tiếng Anh, Trung tâm cải tiến giáo dục, Trường Odisee University College).

. . . . .
Loading the player...