11-03-2019 - 10:20

Dự án hợp tác Việt Nam - Ý

Thông tin về việc kêu gọi đề xuất đề tài, dự án KHCN theo Nghị định thư với Italy.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam khởi động Chương trình hợp tác khoa học và công nghệ giai đoạn 2020-2022. Hai Bên thông báo để các nhà khoa học hai nước gửi đề xuất các đề tài/dự án hợp tác nghiên cứu chung nhằm mục đích khuyến khích sự hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Italy. Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác này, các đề tài/dự án hợp tác nghiên cứu chung sẽ được hai Bên cùng xem xét tài trợ.

Các đề tài/dự án hợp tác phải thuộc một trong các lĩnh vực sau: Khoa học nông nghiệp và thực phẩm; công nghệ sinh học và y tế; môi trường và biến đổi khí hậu; công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ vật liệu tiên tiến; công nghệ cho Công nghiệp 4.0; vật lý thiên văn; quan sát không gian và trái đất; bảo tồn và phục chế các di sản văn hóa và thiên nhiên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo file đính kèm.

/imagess/seoworld/call_26_02_2019_final.pdf

. . . . .
Loading the player...