26-01-2021 - 10:20

Giám đốc ĐHĐN tặng giấy khen cho các sinh viên và giảng viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động NCKH năm 2020

Ngày 19 tháng 01 năm 2021, Giám đốc Đại học Đà Nẵng Quyết định tặng giấy khen cho các sinh viên và giảng viên có thành tích tiêu biểu trong hoạt động NCKH năm 2020.

Ban Tổ chức Giải thưởng

Quyết định tặng giấy khen cho giảng viên:

             433/QĐ-ĐHĐN

Quyết định tặng giấy khen cho sinh viên:

            434/QĐ-ĐHĐN

Xin chúc mừng các Thầy/Cô và các em sinh viên.

Trân trọng. 

. . . . .
Loading the player...