11-03-2019 - 03:18

Giới thiệu các cơ hội thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài cho sinh viên

Công văn Giới thiệu các cơ hội thực tập nghề nghiệp tại nước ngoài cho sinh viên năm 2019 của Văn phòng IAESTE Việt Nam - Đại học Thái Nguyên.

Thông tin chi tiết trong file đính kèm./imagess/seoworld/Cv-_IAESTE.pdf

/imagess/seoworld/CV-_Co_hoi_nghe_nghiep_2019.pdf

. . . . .
Loading the player...