18-02-2021 - 15:27

Học bổng Chính phủ Úc (Australia Awards) vòng tuyển chọn 2021

Học bổng Chính phủ Úc (Australia Awards) vòng tuyển chọn năm 2021/ niên khóa 2022 sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 01/02/2021 đến 30/4/2021. 

Các ứng viên xin Học bổng Chính phủ Úc sẽ nộp hồ sơ trực tuyến. Thông tin chi tiết xin xem tại trang web: http://www.australiaawardsvietnam.org/ 

Học bổng Chính phủ Úc (AAS) là học bổng quốc tế uy tín được Chính phủ Úc trao cho thế hệ các nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai trong lĩnh vực phát triển. Thông qua học tập và nghiên cứu, người nhận học bổng sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra sự thay đổi và thiết lập các mối quan hệ hữu nghị lâu dài với Úc. 

Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc thạc sĩ ở Úc, khóa học sẽ bắt đầu năm 2022. Xin lưu ý là đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sĩ. 

Các ứng viên được học bổng sẽ theo học bậc thạc sĩ tại một trường Đại học Úc do họ lựa chọn, trong nhiều lĩnh vực phát triển then chốt đối với Việt Nam như: quản trị và phát triển kinh tế, hạ tầng và giao thông, nước và vệ sinh, giáo dục, bình đằng giới, nông nghiệp và phát triển nông thôn, ổn định khu vực và nhân quyền, khuyết tật, biến đổi khí hậu, đổi mới và y tế. Các học bổng này dành cho chương trình học toàn thời gian. 

Ứng viên là người khuyết tật và người ở vùng nông thôn khó khăn là đối tượng được ưu tiên của Học bổng Chính phủ Úc (AAS). 

Ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đạt tối thiểu IELTS (Academic) 6.5, không có điểm thành phần dưới 6.0 hoặc chứng chỉ TOEFL/PTE tương đương. 

Tiêu chí hợp lệ và các điều kiện học bổng được tóm tắt trong tờ thông tin dành cho công dân Việt Nam, như file đính kèm. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web: http://australiaawardsvietnam.org/ 

Mọi câu hỏi xin vui lòng liên hệ qua email: info@australiaawardsvietnam.org 

Hoặc gọi số (024) 3939 3991. 

Thông tin Học bổng Australia_2021.pdf

. . . . .
Loading the player...