26-02-2019 - 10:46

Học bổng học thạc sĩ tại Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Nam Ninh, Trung Quốc

Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây sẽ cấp 2 học bổng thạc sĩ cho cán bộ và sinh viên của Trường. Học bổng được tài trợ bởi chính phủ Trung Quốc, cho các ngành học sau:

+ Social Work

+ Translation & Interpretation

+ Vocation Education for Electronic-information Technology

+ Education Management

+ Preschool Education

 + Vocation Education for Information Technology

+ Public Administration

+ Vocation Education for Finance & Commercial Trade

+ Vocation Education for Tourism Services

+ Science in Physical Education 

+ Art Education for Designing

+ Art Education for Music & Dancing

+ Journalism & Communications

+ Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

Tất cả các ngành học được dạy bằng tiếng Trung, vì vậy ứng cử viên phải biết tiếng Trung từ trước hoặc đã có điểm HSK.

Các ứng cử viên xin học bổng điền thông tin vào các mẫu trong file đính kèm và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 8/3/2019 để Phòng KH&HTQT tập hợp thông tin và gửi đến Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây rà soát lại trước khi tiến hành xét hồ sơ.

Hồ sơ.rar

. . . . .
Loading the player...