02-11-2020 - 13:47

Học bổng Tiến sĩ của Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức DAAD

Học bổng Tiến sĩ của Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức DAAD - Ph.D. Scholarship Programme BEYOND BORDERS.  

Hạn nộp hồ sơ: 15/1/2021  

Nội dung tập trung vào chủ đề:  Biên giới, Dân chủ và An ninh (“Borders, Democracy and Security”)  

Thông tin chi tiết xin vui lòng truy cập: https://bit.ly/329AMq3 hoặc liên hệ Dr. Anna Hofmann (hofmann@zeit-stiftung.de) – Director, Head of Research and Scholarship of ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.  

. . . . .
Loading the player...