13-06-2019 - 04:42

Hội thảo quốc tế "Vật liệu nano trong Y sinh - Nanomaterials for Healthcare" (NHM)

Hội thảo quốc tế "Vật liệu nano trong Y sinh - Nanomaterials for Healthcare" (NHM). 

 Địa điểm: Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng

Thời gian: ngày 29/7 - 2/8/2019,

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Thông tin.rar

. . . . .
Loading the player...