24-12-2018 - 09:20

Hội thảo tập huấn lần thứ 3 của “Dự án triển khai tập huấn về phục hồi chức năng tâm lý cho trẻ khuyết tật tại thành phố Đà Nẵng”

Nhằm tiếp tục triển khai Dự án triển khai tập huấn về phục hồi chức năng tâm lý cho trẻ khuyết tật tại thành phố Đà Nẵng” do JICA tài trợ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng sẽ phối hợp cùng các đơn vị thực hiện Dự án phía Nhật Bản - Trường Đại học Aichi Gakuin triển khai tập huấn lần thứ 3 tại Trường.

Thành phần đoàn khách: 5 chuyên gia từ Trường Aichi Gakuin

Thời gian: ngày 27-28/12/2018

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

. . . . .
Loading the player...