HỢP TÁC QUỐC TẾ
Hội thảo khoa học quốc tế: “Giáo dục Đại học Việt Nam và Châu Á – Tương quan và cơ hội hợp tác”

Hội thảo khoa học quốc tế: “Giáo dục Đại học Việt Nam và Châu Á – Tương quan và cơ hội hợp tác”

24-01-2021
Sáng 28/11/2020, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Giáo dục Đại học Việt Nam và Châu Á – Tương quan và cơ hội hợp tác”. Hội thảo đã tạo ra một diễn đàn quốc tế để các cơ sở và tổ chức giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu...
Hội thảo tổng kết Dự án triển khai tập huấn liệu pháp Dosha - hou

Hội thảo tổng kết Dự án triển khai tập huấn liệu pháp Dosha - hou

24-01-2021
Sáng ngày 21/01/2020, Khoa Tâm lý – Giáo dục – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) cùng các bên liên quan đã tổ chức Hội thảo “tổng kết Dự án triển khai tập huấn liệu pháp Dosha – hou” (Liệu pháp phục hồi chức năng tâm lý cho trẻ khuyết tật tại thành phố Đà Nẵng).
  1 2 3 4 5 ...
Loading the player...