11-03-2019 - 11:51

Kế hoạch đón tiếp Trường Cao đẳng Sư phạm Pakse, Lào

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã và đang hợp tác với Trường Cao đẳng Sư phạm Pakse, Lào theo Thỏa thuận ký kết năm 2015. Trong thời gian đến, đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Pakse, Lào sẽ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng về việc gia hạn Thỏa thuận, các hướng hợp tác trong tương lai và trao đổi chia sẻ kinh nghiệp về Đo lường, đánh giá và đảm bảo chất lượng.

- Thời gian18-19/3/2019

- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.

- Thành phần:

            1. Trường ĐHSP: BGH, P.KH&HTQT, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, đại diện BCN Khoa Vật lý, mời ThS. Đặng Hùng Vĩ

            2. Phía Khách:

            - Đoàn Trường Cao Đẳng Sư phạm Pakse, Lào (11 người)

/Kế hoạch_18-19.3.pdf

. . . . .
Loading the player...