21-05-2018 - 09:34

Quyết định về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện NCKH trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng

Quyết định về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện NCKH trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng

Chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: quy_doi_khoi_luong_gio_NCKH17052018153401.pdf

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...