29-11-2019 - 10:21

Quyết định về việc khen thưởng hoạt động KHCN thường niên Trường Đại học Sư phạm năm học 2018-2019

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

Phòng Khoa học và HTQT xin gửi đến các đơn vị : Quyết định về việc khen thưởng hoạt động KHCN thường niên Trường Đại học Sư phạm năm học 2018-2019.

Mọi chi tiết xin xem ở tệp đính kèm: Quyetdinhkhenthuong.pdf

Trân trọng

. . . . .
Loading the player...