28-02-2019 - 10:21

Quyết định về việc phê duyệt danh mục giáo trình Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2019

Quyết định về việc phê duyệt danh mục giáo trình Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng năm 2019

Phòng Khoa học và HTQT xin kính gửi đến Quý Thầy Cô Quyết định về việc phê duyệt danh mục giáo trình Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN năm 2019 gồm 12 giáo trình (theo danh sách đính kèm Quyetdinh.pdf).

Trân trọng./.

. . . . .
Loading the player...